Voordeel Hout levert hout met keurmerken. Per bundel wordt altijd het bijbehorende keurmerk weergegeven. De bundels die afkomstig zijn uit een FSC® of PEFC™-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC of PEFC label. Wat het FSC en PEFC keurmerk inhoudt leest u hieronder.

Duurzaam en legaal hout

Wereldwijd zijn er twee internationale keurmerken die duurzaam bosbeheer aantoonbaar en transparant maken, FSC en PEFC. FSC en PEFC werken aan hetzelfde doel: bossen duurzaam beheren en exploiteren en daarmee in stand houden en behoeden voor vernietiging. Beide keurmerken hebben drie peilers waarop het beleid is gebouwd, te weten sociaal, economie en milieu. De doelen en de peilers staan bij PEFC omschreven in een “sustainability-benchmark” en bij FSC in “principes-criteria”. De keurmerken hanteren een verschillende systematiek.

FSC hout

De Forest Stewardship Council (FSC) is een begrip in de houtwereld als men spreekt over duurzaam hout. Deze internationale organisatie kijkt naar de sociale, economische en ecologische aspecten die komen kijken bij duurzaam bosbeheer. FSC wordt hierbij gesteund door alle ontwikkeling- ,en milieuorganisaties. Alle stappen die komen kijken bij het kopen van houtproducten moeten voldoen aan de eisen die worden gesteld door FSC om een label te mogen dragen. Dit wordt getoetst door onafhankelijke certificeerteers. Een FSC product voldoet aan de volgende eisen:

  • Het is geoogst volgens de nationale en internationale wetgeving met het volledige gebruikersrecht
  • FSC hout is met respect voor de lokale bevolking en bosarbeiders geoogst
  • FSC producten worden efficiënt en optimaal gebruikt, bij hout bestaat geen afval
  • Bij het oogsten word de biodiversiteit in een bos zo min mogelijk aantast
  • FSC draagt de zorg voor de kwaliteit van een bos en dit word ook getoetst

Bossen zijn van levensbelang voor onze aarde. Hout uit verantwoord beheerde bossen is een duurzame grondstof. U draagt bij aan de bescherming en aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier van de wereldwijde bossen door FSC hout te gebruiken.

Wilt u hout kopen met het FSC keurmerk? Een deel van ons aanbod bundels dragen het keurmerk. Bekijk ons aanbod FSC hout.

PEFC hout

PEFC staat voor Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes, wat in het Nederlands ‘Programma voor Toelating van Boscertificerings Systemen’ inhoudt. PEFC is een onafhankelijke non-profit organisatie die duurzaam bosbeheer stimuleert. Daarmee biedt het consumenten zekerheid van duurzame en legale herkomst en productie van hout en papierproducten door onafhankelijke toetsing van het systeem door derden. Door PEFC hout te gebruiken draagt u bij aan duurzaam bosbeheer waarbij aandacht is voor mens, milieu en economie.  

Wilt u hout kopen met het PEFC keurmerk? Wij geven bij alle bundels aan welk keurmerk het draagt. Bekijk ons aanbod PEFC hout